Behandeling op afspraak
Willem Boyeweg 120 / 6591 ZZ Gennep
Geopend maandag t/m vrijdag van 8.00 - 12.00 en 13.00 - 17.00 uur

Implantologie

Implantaten zijn zogenaamde kunstwortels. Het implantaat is niet precies gelijk aan de wortel van uw eigen tand of kies, maar benadert de meeste eigenschappen hiervan wel zo dicht mogelijk. Een implantaat is gemaakt van titanium en heeft hetzelfde formaat als een natuurlijke tandwortel. Implantaten worden geplaatst in het kaakbot. Dit gebeurt onder plaatselijke verdoving. Voor iedereen die met implantaten behandeld zou willen worden is het belangrijk te weten dat een goede mondhygiëne een voorwaarde is voor langdurig succes. Tevens is het van belang te weten dat roken een succesvolle behandeling met implantaten in de weg kan staan.

In ons centrum wordt de implantologie verzorgd door Frans van Eil, implantoloog, en geregistreerd bij de Nederlandse Vereniging voor Orale Implantologie (NVOI). Hierbij wordt gebruik gemaakt van Straumann Dental Implants. Informatie over implantaten kunt u vinden op www.natuurlijk-aantrekkelijk.nl.

Kunstgebit

Als alle tanden en kiezen ontbreken en het bestaande kunstgebit onvoldoende houvast op de kaak heeft, dan kan het kunstgebit op implantaten worden vastgeklikt. Bovendien wordt het slinken van de kaak door de aanwezigheid van de implantaten sterk afgeremd.

Verlies van een tand of kies

Tanden en kiezen kunnen verloren gaan door een ongeval, tandbederf en/of ontstekingen van het tandvlees en het omringende steunweefsel. Als een enkele tand of kies ontbreekt, kan in de ontstane ruimte een implantaat worden geplaatst. Op dit implantaat wordt later een kroon aangebracht. Deze behandeling biedt het grote voordeel dat naburige tanden onaangetast blijven en niet hoeven te worden afgeslepen voor het plaatsen van een brug.

Een brug

Als er een paar tanden of kiezen ontbreken, kan een brug of een gedeeltelijke prothese (frame of plaatje) worden gemaakt. Voor het maken van een brug moeten tanden of kiezen geslepen worden. Zeker wanneer het gezonde tanden of kiezen betreft, is dat natuurlijk jammer. Het dragen van een frame of plaatje wordt vaak als hinderlijk ervaren en belast bovendien de nog aanwezige tanden en kiezen. Implantaten kunnen een aantrekkelijk alternatief zijn. Op de implantaten kan een brugconstructie gemaakt worden, net als op de natuurlijke tandwortels.

Digitale technieken

In de tandheelkunde en implantologie is tegenwoordig bijna alles mogelijk. Steeds meer worden digitale technieken toegepast. De patiëntenadministratie is natuurlijk al lang digitaal, maar ook de röntgenologie. Foto's kunnen gemakkelijk worden opgeslagen en gekopieerd. Bovendien kunnen deze eenvoudig worden meegestuurd bij aanvragen voor vergoeding naar zorgverzekeraars en naar bijvoorbeeld de huistandarts en specialist.

Ook kroon- en brugwerk wordt al een tijd voor een groter deel digitaal verwerkt en vervaardigd. Kronen en bruggen worden digitaal gescand, per e-mail verzonden, waarna er een CAD/CAM-gefreesd, zeer preciese zirkonium kap wordt gemaakt. Deze wordt vervolgens in het eigen laboratorium opgebakken met porselein. Het zirkonium is praktisch onbreekbaar en het kroon- en brugwerk is zo dun mogelijk, waardoor het een veel natuurlijker transparantie heeft dan de vroegere gebakken kronen op metaal.

Computergeplande implantaatchirurgie

Het toppunt van digitale techniek is de computergeplande implantaatchirurgie. Tot voor enige tijd werden implantaten altijd chirurgisch aangebracht nadat onder plaatselijke verdoving het tandvlees was opgeklapt. Op deze manier had men direct zicht op het onderliggende bot. Door ervaring weet men dan zo goed mogelijk de plaats en richting en ook de diepte of lengte van de implantaten te bepalen.

Om maximale precisie en voorspelbaarheid te bereiken, wordt bij grotere gebitsrehabilitaties en bij behandelingen waarbij de patient de best haalbare esthetiek wenst, de implantaatplanning digitaal uitgevoerd. Na het maken van een speciale CT-scan plant de implantoloog op de computer de gehele implantaatoperatie. De software die wij hiervoor gebruiken is van de firma Materialise, de grondlegger van deze techniek. Met behulp van de digitaal vervaardigde boormal kunnen de titanium schroeven op de mooiste manier in de beste kwaliteit kaakbot worden gezet, met optimale lengte, dikte en richting van de implantaten.