Behandeling op afspraak
Willem Boyeweg 120 / 6591 ZZ Gennep
Geopend maandag t/m vrijdag van 8.00 - 12.00 en 13.00 - 17.00 uur

Slaapapneu

Snurken een probleem?!

Snurken is een zwaar onderschat probleem in de Nederlandse gezondheidszorg. In Nederland snurkt ongeveer 35% van de bevolking op middelbare leeftijd, wat bij het ouder worden oploopt tot boven de 50%. Waarbij vrouwen iets minder snurken dan mannen. Een mogelijke oplossing voor de snurkproblemen is het aanmeten van een soort beugel die 's nachts tijdens de slaap gedragen wordt.

Snurken en slaapapneu

Het vibreren van zacht weefsel in de luchtwegen veroorzaakt het snurkgeluid bij het snurken. Een zeer ernstige vorm van snurken, waarbij gedurende de slaap de luchtwegen geheel of gedeeltelijk worden geblokkeerd, wordt slaapapneu genoemd. Snurken en slaapapneu verstoren het normale slaapritme van de patiënt en de partner van de patiënt, waardoor voor beiden grote slaapstoornissen kunnen ontstaan.

Bij het oplossen van het snurk- of slaapapneuprobleem moet de vibratie of blokkade worden verkleind of weggenomen. Dit kan onder andere door verandering van levensstijl (afvallen, minder alcoholgebruik), vermindering van het gebruik van medicijnen, operatief ingrijpen of het plaatsen van apparatuur tijdens het slapen. De beste oplossing verschilt per patiënt.

De patiënt kan met zijn/haar snurk- of slaapapneuprobleem in eerste instantie terecht bij de huisarts. Deze zal hem/haar verwijzen naar een slaapspecialist bijvoorbeeld een KNO-arts, longarts of neurofysioloog. De slaapspecialist maakt deel uit van een team die in overleg met de patiënt de beste behandeling vaststelt.

De MRA

Eén van de mogelijke behandelingen is een soort beugel die 's nachts over de tanden wordt geplaatst. De beugel trekt daarbij de onderkaak iets naar voren. Hierdoor wordt de luchtpijp verder geopend, zodat het gedeeltelijk verstoren van de luchtstroom bij het snurken of het volledig verstoren van de luchtstroom bij slaapapneu wordt opgeheven. De beugel heet een Mandibulair Repositie Apparaat (MRA).

Bron: www.apneupagina.nl