Inschrijven als nieuwe patiënt

Door de moderne opzet van onze praktijk zijn wij, ondanks het tekort aan tandartsen in Nederland, nog steeds in staat nieuwe patiënten aan te nemen.

Wilt u patiënt worden in onze praktijk, dan kunt u telefonisch contact opnemen voor het maken van een afspraak. 
Voor de inschrijving hebben wij uw identiteitsbewijs en de gegevens van uw zorgverzekeraar nodig.

Om u optimale en verantwoorde zorg te kunnen bieden zal het onderzoek bestaan uit de volgende onderdelen:

  • De medische anamnese.

U wordt gevraagd een gezondheidsvragenlijst in te vullen over uw algehele gezondheid. Mocht het nodig zijn, dan bespreekt de tandarts of mondhygiëniste deze vragenlijst met u en gebruikt deze om eventueel meer gerichte vragen te stellen.

  • De tandheelkundige anamnese.

De tandarts vraagt u naar de huidige staat van uw gebit, naar uw tandheelkundige voorgeschiedenis en naar uw wensen betreffende uw gebit.

  • Een röntgenonderzoek.

Hierbij worden een kaakoverzichtsfoto en twee zijdelingse röntgenfoto's gemaakt.

  • Een mondonderzoek.

De tandarts verricht onderzoek naar de gezondheidstoestand van het tandvlees en het kaakbot, het functioneren van kauwspieren en kaakgewricht, eventuele afwijkingen aan slijmvliezen en onderzoek naar het bestaan van caviteiten (gaatjes).

Op grond van de bevindingen stelt de tandarts een diagnose. Indien nodig wordt een behandelplan met een daarbij behorende kostenbegroting opgesteld.