Tarieven en vergoeding

De tarieven voor mondzorg worden vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

De tarieven worden jaarlijks opnieuw vastgesteld en zijn gelijk voor alle tandartspraktijken in Nederland.

Een volledige lijst van de huidige prestaties, tarieven en bijbehorende codes kunt u vinden via onderstaande link.

De codes worden gebruikt door de zorgverzekeraars om uw vergoeding te bepalen.

Een tandheelkundige behandeling zal in het algemeen bestaan uit een combinatie van verschillende codes.

Voor preventieve zorg geldt een uurtarief en zal de behandeltijd in rekening gebracht worden.

Wilt u in aanmerking komen voor vergoeding voor tandheelkundige zorg vanaf 18 jaar, dan heeft u naast uw basisverzekering een aanvullende verzekering nodig.

Tandheelkundige zorg tot 18 jaar wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Dit betekent dat alle tandheelkundige zorg voor uw kind gratis is! Een uitzondering hierop is orthodontie. Indien (u of) uw kind een beugel nodig heeft, is een aanvullende verzekering nodig.